Fırat, M. K., Erten, A., Ödemiş, Şengül ve Yaşar, A. (2024) “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), ss. 93–110. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/422 (Erişim: 13 Nisan 2024).