Yurdakul, İfaket, Kaya, P. ., Gökoğlan , A. . ve Altay, H. (2024) “Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), ss. 147–164. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/426 (Erişim: 13 Nisan 2024).