[1]
E. Çopur ve D. Eroğlu Çopur, “Söz almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi”, ULEDER, c. 1, sy 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı, ss. 46–60, Kas. 2021.