[1]
B. Kaş ve E. Çopur, “Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci akademik başarıları ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ”, ULEDER, c. 3, sy 1, ss. 17–29, Oca. 2023.