[1]
O. . Ramazan ve G. Tok, “Okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların yaratıcılık düzeyleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”, ULEDER, c. 3, sy 2, ss. 404–416, Mar. 2023.