[1]
R. Özdemir, G. Aslan, B. Özdemir, ve M. S. . Demir, “Sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri ”, ULEDER, c. 3, sy 2, ss. 594–608, Mar. 2023.