[1]
Y. Türker, A. Sari, H. Söğüt, ve T. Oğuz, “Ortaokul öğrencilerinin yeni nesil sorulara ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi”, ULEDER, c. 3, sy 2, ss. 469–484, Mar. 2023.