[1]
D. Budak ve A. İflazoğlu Saban, “Akıl ve zekâ oyunları ile ilgili bilimsel araştırmaların incelenmesi ”, ULEDER, c. 3, sy 5, ss. 890–904, Haz. 2023.