[1]
M. Öztaş Tanrıkulu, F. Topal, N. Ergeneipek, ve M. Apat, “Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi”, ULEDER, c. 3, sy 9, ss. 1493–1513, Eki. 2023.