[1]
D. Arkadaş, B. . Arkadaş, Y. Keskin, ve A. Oymak, “Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri ”, ULEDER, c. 3, sy 9, ss. 1390–1410, Eki. 2023.