[1]
N. Gökkaya, M. Yavuzalp, S. Güney, ve A. Bozkurt, “Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi ”, ULEDER, c. 3, sy 9, ss. 1584–1601, Eki. 2023.