[1]
İfaket Yurdakul, P. . Kaya, A. . Gökoğlan, ve H. Altay, “Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri ”, ULEDER, c. 4, sy 1, ss. 147–164, Oca. 2024.