Çopur, E., ve D. Eroğlu Çopur. “Söz Almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine Etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin Incelenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 1, sy 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı, Kasım 2021, ss. 46-60, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/11.