Kaş, B., ve E. Çopur. “Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci Akademik başarıları Ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 1, Ocak 2023, ss. 17-29, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/167.