Çalışkan, R. “Pandemi döneminde Uzaktan eğitim sürecinde Ingilizce öğretmenlerinin yaşadığı Sorunlar”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 2, Mart 2023, ss. 361-73, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/199.