Özdemir, R., G. Aslan, B. Özdemir, ve M. S. . Demir. “Sosyal Bilgiler Dersinde öykü Tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci Ve öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 2, Mart 2023, ss. 594-08, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/219.