Türker, Y., A. Sari, H. Söğüt, ve T. Oğuz. “Ortaokul öğrencilerinin Yeni Nesil Sorulara Ve Matematik Dersine yönelik tutumlarının Incelenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 2, Mart 2023, ss. 469-84, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/222.