Budak, D., ve A. İflazoğlu Saban. “Akıl Ve Zekâ Oyunları Ile Ilgili Bilimsel araştırmaların Incelenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 5, Haziran 2023, ss. 890-04, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/268.