Yeşilkuş, A. “Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 7, Ağustos 2023, ss. 1023-34, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/269.