Çakır, M. “Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarının Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 7, Ağustos 2023, ss. 1049-67, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/285.