İncetaş, F., ve Özlem Kaf. “Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin Akademik Ve Sosyal davranışlarına yansımalarıyla Ilgili öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 2, sy 1, Şubat 2022, ss. 156-75, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/29.