Diktaş Yerli, G. “Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 7, Ağustos 2023, ss. 1068-79, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/296.