Özakca, A. ., Ömür Duran, E. . Akyol, ve A. N. Yılmaz. “İş sağlığı Ve güvenliği Konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1451-69, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/299.