Gürler, S., C. Arslan, V. . Çapraz, ve E. Gürbüz. “Okul-Aile Iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Okul müdürlerinin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1470-92, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/306.