Engür, A. İhsan, S. Engür, S. Eser, ve H. Eser. “Öğretmen dayanıklılığına Dair görüşler: COVID-19 Pandemi dönemine Dair Bir değerlendirme”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1428-50, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/319.