Öztaş Tanrıkulu, M., F. Topal, N. Ergeneipek, ve M. Apat. “Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin Belirlenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1493-1, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/321.