Arkadaş, D., B. . Arkadaş, Y. Keskin, ve A. Oymak. “Küreselleşmenin eğitim politikalarına Etkine yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1390-1, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/324.