Coşkun, E., M. Demirbay Coşkun, A. K. . Özdemir, ve O. Gökçedağ. “Öğretmenlerde Iş Motivasyonunu düşüren Nedenlere yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1411-26, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/327.