Erzurum, Y., A. . Demir, F. . Yıldız, ve E. Gezer. “ETwinning Proje Uygulamaları Konusundaki öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1564-83, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/338.