Coşgun Pancar, M., N. . Kamer, M. Y. Altay, ve S. . Coşkun Kınalı. “Öğretmenlerinin Sosyal Adalet algıları eğitim Sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin Rolü”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1621-34, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/344.