Gökkaya, N., M. Yavuzalp, S. Güney, ve A. Bozkurt. “Okullarda Akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1584-01, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/350.