Pehlivan, E., İlker Gedik, C. Çetin, ve Çağcıl Yıldırım. “Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması Ile Ilgili öğretmenlerin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 3, sy 9, Ekim 2023, ss. 1602-20, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/352.