Fırat, M. K., A. Erten, Şengül Ödemiş, ve A. Yaşar. “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik Okul yöneticilerinin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 4, sy 1, Ocak 2024, ss. 93-110, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/422.