Yurdakul, İfaket, P. . Kaya, A. . Gökoğlan, ve H. Altay. “Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik Okul yöneticilerinin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 4, sy 1, Ocak 2024, ss. 147-64, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/426.