Pekmez, S., T. . Coşkun Çoban, M. Kılıç, ve Y. M. Duman. “Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi, c. 4, sy 2, Şubat 2024, ss. 601-19, https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/473.