Çopur, Ersin, ve Duygu Eroğlu Çopur. “Söz Almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine Etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin Incelenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 1, no. 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı (Kasım 24, 2021): 46–60. Erişim Mayıs 27, 2024. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/11.