Yıldız, Bekir, ve Serdarhan Musa Taşkaya. “Şiir Yazma Teknikleri Ile Uygulama önerileri”. Ulusal Eğitim Dergisi 1, no. 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı (Kasım 24, 2021): 80–106. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/15.