İncetaş, Fatih, ve Özlem Kaf. “Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin Akademik Ve Sosyal davranışlarına yansımalarıyla Ilgili öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 2, no. 1 (Şubat 28, 2022): 156–175. Erişim Mayıs 27, 2024. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/29.