Özakca, Abdullah, Ömür Duran, Erdal Akyol, ve Ayşe Nur Yılmaz. “İş sağlığı Ve güvenliği Konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 10, 2023): 1451–1469. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/299.