Gürler, Serpil, Cengiz Arslan, Vildan Çapraz, ve Emre Gürbüz. “Okul-Aile Iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Okul müdürlerinin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 10, 2023): 1470–1492. Erişim Aralık 9, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/306.