Engür, Ali İhsan, Selda Engür, Sibel Eser, ve Hasan Eser. “Öğretmen dayanıklılığına Dair görüşler: COVID-19 Pandemi dönemine Dair Bir değerlendirme”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 10, 2023): 1428–1450. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/319.