Öztaş Tanrıkulu, Melek, Feyyaz Topal, Neslihan Ergeneipek, ve Mustafa Apat. “Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin Belirlenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 13, 2023): 1493–1513. Erişim Aralık 5, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/321.