Arkadaş, Davut, Bahar Arkadaş, Yasemin Keskin, ve Abdullah Oymak. “Küreselleşmenin eğitim politikalarına Etkine yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 10, 2023): 1390–1410. Erişim Şubat 21, 2024. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/324.