Coşkun, Emrah, Merve Demirbay Coşkun, Ahmet Kürşat Özdemir, ve Onur Gökçedağ. “Öğretmenlerde Iş Motivasyonunu düşüren Nedenlere yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 10, 2023): 1411–1426. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/327.