Erzurum, Yıldız, Aslı Demir, Fatih Yıldız, ve Ekrem Gezer. “ETwinning Proje Uygulamaları Konusundaki öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 31, 2023): 1564–1583. Erişim Haziran 18, 2024. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/338.