Coşgun Pancar, Mehriban, Nazlı Kamer, Merve Yeliz Altay, ve Sibel Coşkun Kınalı. “Öğretmenlerinin Sosyal Adalet algıları eğitim Sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin Rolü”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 31, 2023): 1621–1634. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/344.