Gökkaya, Nurullah, Murat Yavuzalp, Sanem Güney, ve Ayşegül Bozkurt. “Okullarda Akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 31, 2023): 1584–1601. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/350.