Pehlivan, Esma, İlker Gedik, Cennet Çetin, ve Çağcıl Yıldırım. “Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması Ile Ilgili öğretmenlerin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3, no. 9 (Ekim 31, 2023): 1602–1620. Erişim Aralık 10, 2023. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/352.