1.
Çopur E, Eroğlu Çopur D. Söz almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. ULEDER [Internet]. 24 Kasım 2021 [a.yer 18 Haziran 2024];1(24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı):46-60. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/11