Ulusal Eğitim Dergisi'nin Eylül 2023 sayısı, eğitim alanındaki çeşitli konuları kapsayan zengin bir içeriğe sahip. Bu sayıda, öğretmenlerin okul iklimi, teknoloji kullanımı, problem çözme stratejileri ve özel öğrenme güçlüğü gibi önemli konular üzerindeki görüşleri ve beklentileri detaylı bir şekilde inceleniyor. Okul iklimi ve öğretim süreçlerinde teknoloji kullanımına dair yapılan araştırmalar, öğretmenlerin eğitim ortamını nasıl değerlendirdiğini ve öğrencilere daha etkili bir şekilde nasıl öğretebileceklerini anlamak adına kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda, okul yöneticilerinin problem çözme stratejileri ve çokdillilik yönetimi gibi karmaşık konulardaki çalışmalar, eğitim kurumlarının daha kapsayıcı ve etkili hale gelmesine katkıda bulunuyor. Bu sayıda ele alınan diğer bir önemli konu ise eğitim yönetimindeki eleştirilerin nasıl ele alınabileceği. Eleştiri, eğitim yönetimini geliştirmenin bir yolu olarak inceleniyor ve okul yöneticilerinin dönüştürücü liderlik özellikleriyle nasıl yaklaşabileceklerine dair değerli perspektifler sunuyor. Ayrıca, öğretmenlerin okul yöneticiliğini tercih etmeme nedenleri ve etkili okul özellikleri gibi konular da öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları anlamak adına önemli veriler sunuyor. Derginin bu sayısı ayrıca dijital dönüşümün eğitimdeki rolüne odaklanıyor, öğretmenlerin yenilikçi yaklaşımlarla nasıl başa çıktığını ve iş güvenliği ile yetenek yönetimi gibi güncel konuları ele alıyor. Bu sayı, eğitim alanında çalışan herkes için değerli bir kaynak olacak; öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim uzmanları, bu makalelerden geniş bir bakış açısı ve değerli içgörüler elde edebilirler.

Doç. Dr. Ömer Gökhan Ulum

Yayınlanmış: 30.09.2023

Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin görüşleri ve beklentileri

Gülşen Ukuşlu- Hüseyin Ukuşlu- Sinem Aytekin- Ufuk Aytekin

1090-1119

Okul bazlı bütçe uygulamasında ilkokul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar

Fatmanur İnegöl- Fahriye Karaca Işık- Mehmet Aydın- Adem Öztürk

1170-1186

Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilere değer aktarım yaklaşımları konusundaki görüşleri

Şerafettin Ese- Erhan Yavaş- Güner Şengüler- Şahin Kilinç

1210-1231

Eğitim yönetiminde eleştirilerin ele alınması: Eğitim yönetimini geliştirmek

Ahmet Furkan Eruslu- Yelda Güven- Hakkı Özgür Kasırga- Mustafa Mustul Arslan

1232-1243

Okul yöneticilerinin eğitimde dönüştürücü liderlik özellikleri

Hülya Mert- Ömer Dinç- Sadık Aktaş- Hakan Özdemir

1244-1257

Eğitim yönetiminde liderlik ve yönetici rolleri

Yılmaz Dedeoluk- Yalçın Kırmızı- Hüseyin Başel- Sefa Çöllü

1258-1273

Öğretmen görüşlerine göre etkili okul özellikleri

Dinçer Kıran- Pınar Durukan- Mutlu Aytaç- Recep Binici

1294-1321

Dijital dönüşüm ve eğitim: Öğretmenlerin karşılaştığı yenilikçi yaklaşımlar

Nuray Parlak- Fatma Yurdakul- Mustafa Kalender- Bülent Üngör

1322-1339

Okullarda iş güvenliğine yönelik öğretmen görüşleri

Gülsevim Uçan- Eda Yılmaz- Celil Uyar- Nisa Nur Ürek

1340-1358

Okul müdürlerinin okullarda yetenek yönetimine yönelik öğretmen görüşleri

Serkan Yıldırım- Adem Ak- Tuba Yıldırım- Gülüzar Ak

1359-1373